صدراماهان پارسیان

صدراماهان پارسیان

اطلاعات تماس


مدیرعامل :نجفی
پست الکترونیک :
تلفن: +985135412621
نمابر :+985135412623
آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - دانش 8 - پلاک 607

ارسال پیامScroll